Từ ngày 15.10 đến 15.12, Ga Sài Gòn giảm 50% giá vé cho những hành khách đi trên một số toa của các đoàn tàu SH1/2 (Sài Gòn - Huế và ngược lại), SQN1/2 (Sài Gòn - Quy Nhơn và ngược lại).

(LĐ) - Số lượng vé giảm giá 50% trong suốt thời gian 15.10 - 15.12, được áp dụng đối với tàu SH1/2 khoảng 26.000 vé (1 toa ngồi cứng máy lạnh và 1 toa ngồi mềm máy lạnh trên mỗi chuyến tàu) và tàu SQ1/2 khoảng 17.500 vé (1 toa ngồi cứng máy lạnh trên mỗi chuyến tàu). Trần Phan