Giảm 50% mức thu phí trong chăn nuôi

Gốc
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 24/2021/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 24/2021/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi.

Theo đó, từ ngày 17-5 đến hết ngày 31-12-2021, áp dụng mức thu bằng 50% mức thu phí tại Biểu mức thu phí trong chăn nuôi. Cụ thể, giảm 50% mức phí: Thẩm định cấp giấy phép, giấy chứng nhận vật tư nông nghiệp; thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực nông nghiệp; thẩm định công nhận hoặc chỉ định, giám sát phòng kiểm nghiệm, phòng thử nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp.

Thông tư cũng quy định miễn thu phí đối với các đối tượng là: Cá nhân thuộc hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng; tổ chức, cá nhân ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn khi đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các nội dung thu phí quy định tại Biểu mức thu phí trong chăn nuôi ban hành kèm theo Thông tư số 24...

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 17-5-2021.

PV

Tiêu thụ xi-măng tăng 2,6% so cùng kỳ

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, trong tháng 3, tiêu thụ sản phẩm xi-măng đạt khoảng 8,87 triệu tấn, tăng 1,5% so cùng kỳ, trong đó, tiêu thụ nội địa khoảng 5,02 triệu tấn. Lũy kế quý I-2021, tổng sản phẩm xi-măng tiêu thụ đạt 21,6 triệu tấn, tăng 2,6% so cùng kỳ, trong đó, tiêu thụ nội địa đạt 13,48 triệu tấn, xuất khẩu xi-măng đạt 3,59 triệu tấn, tăng 9,5%; xuất khẩu clanh-ke đạt 4,53 triệu tấn, tăng 7,3% so cùng kỳ. Đồng thời, lượng xi-măng tồn kho cả nước trong ba tháng đầu năm khoảng 4,6 triệu tấn, tương đương từ 20 đến 25 ngày sản xuất, chủ yếu là clanh-ke.

Theo đánh giá của các chuyên gia, mặc dù đây là thời điểm tiêu thụ xi-măng chậm nhất trong năm, nhưng kết quả tiêu thụ khá khả quan. Trong bối cảnh dịch bệnh trong nước tiếp tục được kiểm soát, đà phục hồi kinh tế ngày càng rõ nét, các dự án xây dựng lớn chuẩn bị được triển khai trong thời gian tới, sản lượng sản xuất và tiêu thụ xi-măng kỳ vọng tăng trưởng tốt hơn.

PV

Gia tăng trữ lượng dầu khí đạt hơn 15 triệu tấn quy dầu

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa cho biết, gia tăng trữ lượng dầu khí năm qua đạt 15,02 triệu tấn quy dầu; sản lượng khai thác dầu thô trong nước đạt 9,65 triệu tấn và nước ngoài đạt 1,8 triệu tấn.

Để đạt được mục tiêu, nhiệm vụ năm nay và giai đoạn 2021 - 2025, PVN tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm thăm dò nhằm gia tăng trữ lượng dầu khí, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên dầu khí trong nước, đồng thời tìm kiếm cơ hội thăm dò khai thác dầu khí ở nước ngoài. Đẩy mạnh việc thu hút, khuyến khích các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tham gia vào các hoạt động thăm dò khai thác của Tập đoàn, tăng cường nghiên cứu điều tra cơ bản và tìm kiếm thăm dò đối với các đối tượng phi truyền thống.

Bên cạnh nỗ lực của PVN, Nhà nước cần có chủ trương nhất quán và ổn định cho công tác thăm dò khai thác dầu khí; xây dựng nguồn quỹ phù hợp với tìm kiếm thăm dò; kiện toàn khung pháp lý về dầu khí theo hướng tạo điều kiện khuyến khích các nhà đầu tư triển khai công việc trong tình hình mới,...

PV

Nguồn Nhân Dân https://nhandan.com.vn/tin-tuc-kinh-te/giam-50-muc-thu-phi-trong-chan-nuoi-642476/