(HQ Online)- Bên cạnh đề xuất bãi bỏ tới 67 ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong Luật Đầu tư 2014, tại Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh đang được lấy ý kiến, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề xuất bổ sung thêm 14 ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Giam 53 nganh nghe kinh doanh co dieu kien? - Anh 1

Kinh doanh than là 1/67 ngành nghề được đề xuất bãi bỏ ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Ảnh minh họa: Internet.

Theo nội dung Dự thảo, sẽ có 12 luật hiện hành thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh bao gồm: Luật Đầu tư; Luật Doanh nghiệp; Luật Đất đai; Luật Xây dựng; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Phòng cháy, chữa cháy; Luật Quản lý thuế; Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; Luật Quy hoạch đô thị; Luật Quảng cáo; Luật Nhà ở và Luật Điện ảnh.

Đối với Luật Đầu tư, Dự thảo đề nghị sửa đổi, bổ sung 30 điểm tại hơn 20 điều đồng thời thay thế phụ lục danh mục các ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Đây cũng chính là điểm đáng chú ý của dự thảo này. Cụ thể, theo danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện kèm theo dự thảo, Bộ KH-ĐT đã đề xuất loại tới 67 ngành nghề ra khỏi danh mục 267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Một số ngành được đưa ra khỏi danh mục là kinh doanh dịch vụ đào tạo đại lý bảo hiểm, kinh doanh dịch vụ tư vấn xác định giá trị DN để cổ phần hóa, kinh doanh dịch vụ mua bán nợ, kinh doanh dịch vụ giám định thương mại, kinh doanh than, bảo hành bảo dưỡng xe ô tô, sát hạch lái xe, truyền hình theo yêu cầu, dịch vụ thực hiện kỹ thuật mang thai hộ, sản xuất vàng miếng, hoạt động in - đúc tiền…

Cùng với đề xuất bãi bỏ 67 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng đề xuất bổ sung thêm 14 ngành nghề vào Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện như: Kinh doanh dịch vụ thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư, dịch vụ quản lý, vận hành cơ sở hỏa táng, tư vấn du học, dự báo khí tượng thủy văn, kiểm toán năng lượng, kinh doanh dịch vụ phát hành và phổ biến phim, kinh doanh đóng mới – cải hoán tàu cá…

Theo dự thảo của Bộ Bộ Kế hoạch Đầu tư, số ngành nghề kinh doanh có điều kiện đã giảm từ 267 xuống còn 214 ngành nghề, giảm được 53 ngành nghề.