Đó là thông tin được công bố tại Hội thảo tập huấn phổ biến Nghị định số 06/2016/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh - truyền hình và các thông tư hướng dẫn do Bộ TT-TT tổ chức ngày 10.3 tại TP.HCM.

Giam chi con 7 kenh truyen hinh thiet yeu quoc gia - Anh 1

Theo đó, số kênh thiết yếu quốc gia giảm từ 10 xuống còn 7 kênh, gồm: VTV1, VTC1, ANTV, Vnews, QPVN, QHVN, Nhân dân (trong đó 3 kênh mới bổ sung là QPVN, QHVN, Nhân dân). Các kênh được đưa ra khỏi danh mục là VTV2, VTV4, VTV5, VTC10, VTC14, VTC16. Số kênh thiết yếu của địa phương là 63 (bổ sung Đài PT-TH Phú Yên).

Kênh thiết yếu được tiếp phát nguyên vẹn trên truyền hình trả tiền tại lãnh thổ VN mà không cần thỏa thuận về bản quyền nhưng các kênh khác phải đảm bảo các yêu cầu về bản quyền theo quy định.

Một điểm mới nữa của Nghị định 06 là giới hạn tỷ lệ kênh chương trình nước ngoài trên tổng số kênh chương trình khai thác trên dịch vụ phát thanh - truyền hình trả tiền không vượt quá 30%.

Công Sơn