Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Giám đốc chuyên cấp giấy tờ giả để “xuất ngoại”

Báo Công An Nhân Dân
Gốc

Trung làm hộ chiếu cho khách với danh nghĩa đi du lịch rồi trốn ra nước ngoài. Những hộ chiếu của số người này được Trung quay vòng và bóc ảnh cũ rồi thay thế ảnh mới của người khác vào. Những người được Trung tổ chức đưa đi nước ngoài đều biết hành vi làm giấy tờ giả của anh ta, nhưng vẫn tham gia.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/1/84455.cand