SanOTC- FBI và các chuyên gia luật chứng khoán đã mở cuộc điều tra đối với Arthur Nadel, giám đốc một quỹ phòng hộ ở Florida. Tên này đã tảu thoát 4 ngày nay, cuồm theo 350 triệu USD của khách hàng. Cơ quan điều tra liên bang và Ủy ban chứng khoán Mỹ đều đã vào cuộc để làm rõ vụ việc.