Giám đốc Sở TN-MT Thanh Hóa bất ngờ xin chuyển công tác nhận nhiệm vụ mới

Ông Mai Nhữ Thắng, Giám đốc Sở TN-MT Thanh Hóa, người bất ngờ xin chuyển công tác sau hơn 2 tháng bổ nhiệm, đã được bầu làm Phó ban Dân tộc HĐND tỉnh Thanh Hóa.

Sáng 27/8, Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức để bàn và quyết định những nội dung quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời thực hiện miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, bầu bổ sung lãnh đạo Ban Dân tộc HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng và Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn tặng hoa, chúc mừng ông Mai Nhữ Thắng (thứ 2 từ trái qua) và ông Lê Sỹ Nghiêm nhận nhiệm vụ mới

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng và Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn tặng hoa, chúc mừng ông Mai Nhữ Thắng (thứ 2 từ trái qua) và ông Lê Sỹ Nghiêm nhận nhiệm vụ mới

Cụ thể, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Thanh Hóa đối với ông Mai Nhữ Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) - người bất ngờ xin chuyển công tác sau hơn 2 tháng tại vị; đồng thời bầu bổ sung ông Thắng làm Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kỳ họp cũng tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Thanh Hóa đối với ông Lê Sỹ Nghiêm, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa - người được Tỉnh ủy Thanh Hóa thống nhất điều động, bổ nhiệm làm giám đốc Sở TN-MT Thanh Hóa thay cho ông Mai Nhữ Thắng.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 17/8, Tỉnh ủy Thanh Hóa có Thông báo về việc điều động và giới thiệu ứng cử bầu giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho ông Mai Nhữ Thắng, Giám đốc Sở TN-MT Thanh Hóa, người vừa bất ngờ có đơn xin từ chức sau hơn 2 tháng được bổ nhiệm giữ chức vụ này.

(Nguồn: Báo Người Lao Động)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/giam-doc-so-tn-mt-thanh-hoa-bat-ngo-xin-chuyen-cong-tac-nhan-nhiem-vu-moi-ar697083.html