Giám đốc TT y tế thu sai gần 1,8 tỷ tiền xét nghiệm bị đề nghị kỷ luật

Thực hiện xét nghiệm nhanh Covid-19 làm mẫu gộp thu tiền mẫu đơn sai quy định, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ bị đề nghị kỷ luật.

Ngày 6/7, nguồn tin Báo Giao thông, Sở Y tế tỉnh Hậu Giang vừa có kết luận thanh tra việc thực hiện về giá thu xét nghiệm Covid-19 tại Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ.

Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ.

Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ.

Theo kết luận thanh tra, năm 2021, Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ có thực hiện kỹ thuật test gộp 6.963 test gộp ba, 118 test gộp hai và 157 test gộp đơn.

Tổng số tiền thu xét nghiệm Covid -19 là hơn 5,1 tỷ đồng, đơn vị đã chi hơn 2,3 tỷ đồng để trả tiền mua test xét nghiệm, chi mua vật tư y tế, chi trả phụ cấp cho người làm xét nghiệm…

Đoàn thanh tra xác định, Trung tâm này đã thực hiện xét nghiệm nhanh Covid-19 làm mẫu gộp hai, gộp ba và thu giá 238.000 đồng/người, chi phí que test nhanh khoảng 3.000 đồng/que, từ đó gây thiệt hại với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Đơn vị còn thu tiền test nhanh tại chốt với hơn 1.290 lượt, với giá thu 238.000 đồng, tổng số tiền hơn 307 triệu đồng là chưa đúng quy định tại Công văn 858/CV-UBND ngày 24/6/2021 của UBND tỉnh về thiết lập các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid -19 tại tất cả các cửa ngõ ra vào tỉnh.

Đoàn thanh tra cho rằng, Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ thực hiện xét nghiệm nhanh Covid-19 làm mẫu gộp thu tiền mẫu đơn là chưa phù hợp với chi phí xuất kho sử dụng và doanh thu thu vào làm tăng gánh nặng cho người dân. Việc làm mẫu gộp thu tiền mẫu đơn là chưa có quy định.

Từ kết quả thanh tra, Giám đốc Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ dừng ngay việc thực hiện xét nghiệm nhanh Covid-19 làm mẫu gộp thu tiền mẫu đơn và thu hồi số tiền gần 1,8 tỷ đồng.

Đồng thời tiến hành kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức kỷ luật đối với Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ, kế toán trưởng, bộ phận tham mưu và các cá nhân có liên quan trong việc tổ chức thu giá xét ngjiệm Covid-19 sai quy định.

Lê An

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/giam-doc-trung-tam-y-te-thu-sai-18-ty-tien-xet-nghiem-bi-de-nghi-ky-luat-d558284.html