(24h) - Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, bắt đầu từ ngày 26-3 sẽ thực hiện điều chỉnh giảm khối lượng cổ phiếu SQC tham gia tính chỉ số HNX-Index.

Theo HNX, thời gian qua cổ phiếu SQC dù có khối lượng giao dịch khá nhỏ nhưng do khối lượng niêm yết lớn (100 triệu cổ phiếu) nên biến động giá của SQC có tác động rất lớn tới HNX-Index. Sở dĩ khối lượng giao dịch của SQC nhỏ trong thời gian qua là do khối lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng chiếm tới 88,747% khối lượng niêm yết của SQC (tương đương 88.747.000 cổ phiếu) do các cam kết tự nguyện của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn, người/tổ chức có liên quan trong vòng 2 năm kể từ ngày niêm yết... Như vậy, kể từ phiên giao dịch ngày 26-3-2010, Sở GDCK Hà Nội thực hiện điều chỉnh giảm khối lượng tính chỉ số của SQC trong rổ cổ phiếu tính chỉ số HNX-index. Khối lượng cổ phiếu SQC tham gia tính chỉ số HNX-index là khối lượng cổ phiếu SQC được tự do chuyển nhượng tại thời điểm hiện tại (khoảng 11 triệu trên tổng số 100 triệu cổ phiếu niêm yết). Khối lượng tham gia tính chỉ số HNX-Index của SQC sẽ được điều chỉnh tăng dần tương ứng với số lượng tăng của cổ phiếu hết thời gian hạn chế chuyển nhượng. Cổ phiếu SQC của Công ty CP Khoáng sản Sài Gòn - Qui Nhơn niêm yết giao dịch tại sàn Hà Nội vào ngày 17-12-2009 với giá chào sàn 81.000 đồng. Trong phiên giao dịch ngày 25-3 giá cổ phiếu SQC giảm 6.300 đồng còn 128.000 đồng/cp.