Giảm lãi suất có hợp lý?

Gốc
Với đại bộ phận người dân chưa kịp mừng vì lãi suất tiền gửi ngân hàng tăng lên 12%/năm, thì nay lại tiếp tục chịu lãi suất âm, nếu đem so sánh với chỉ số giá tiêu dùng. Vừa qua, các ngân hàng đã thống nhất điều chỉnh lãi suất tiết kiệm từ mức trần 12%/năm xuống còn 10,5-11%/năm.

Tin nóng

Tin mới