Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Giảm lãi suất: Không thể áp đặt chủ quan

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Với Việt Nam, những tháng đầu năm lạm phát cao và chúng ta đưa ra mục tiêu ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Từ tháng 6 tới nay, chúng ta kiểm soát lạm phát tốt hơn và giảm dần.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=107518