Bộ GTVT vừa có văn bản phản hồi kiến nghị của Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.HCM một số bất cập trong đó có quy định về thu phí sử dụng đường bộ, thu phí BOT.

Ban hành Thông tư giảm mức thu phí 26 trạm BOT

Trên Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ, Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP. HCM đã phản ánh một số bất cập trong các quy định về xử phạt xe quá tải, thu phí sử dụng đường bộ, khoảng cách các trạm thu phí BOT và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh và Bộ GTVT đã có văn bản phản hồi.

Cụ thể, đối với kiến nghị về phí sử dụng đường bộ, Bộ GTVT đã có văn bản gửi xin ý kiến của Bộ Tài chính để trả lời. Về vấn đề này, theo ý kiến của Bộ Tài chính, Nghị định số 18 ngày 13/3/2012 của Chính phủ về quỹ bảo trì đường bộ đã quy định chủ phương tiện phải nộp phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện hàng năm.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thu, nộp phí và góp phần giảm khó khăn cho chủ phương tiện, trên cơ sở đề xuất của Bộ Giao thông vận tải, sau khi báo cáo Chính phủ, và dự thảo Thông tư, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 197 ngày 15/11/2012 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện và Thông tư số 133 ngày 11/9/2014 của Bộ Tài chính (thay thế Thông tư số 197/2012/TT-BTC).

Trong đó, quy định, phí thu theo chu kỳ đăng kiểm (3, 6, 9, 12, 18, 24, 30 tháng). Trường hợp chu kỳ đăng kiểm dài hơn 12 tháng thì chủ phương tiện có quyền lựa chọn nộp theo năm (12 tháng), trường hợp nộp phí cho thời gian trên 12 tháng thì mức phí kể từ tháng 13 trở đi giảm 8% từ tháng 25 trở đi giảm 15%.

Trường hợp doanh nghiệp có số phí phải nộp từ 30 triệu đồng/tháng trở lên thực hiện khai nộp theo tháng.

Nguồn thu phí để sử dụng cho mục đích bảo trì đường bộ hàng năm, ngân sách Nhà nước còn phải cấp bổ sung. Tuy nhiên, cũng mới chỉ đáp ứng khoảng 50% nhu cầu chỉ bảo trì đường bộ.

Việc quy định khai, nộp phí theo chu kỳ đăng kiểm là phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh vận tải và quản lý, thu phí. Việc giảm như đề nghị của Hiệp hội sẽ giảm nguồn kinh phí phục vụ cho hoạt động bảo trì đường bộ, hệ thống đường giao thông xuống cấp, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh vận tải, tăng chi phí nhiên liệu và hao mòn phương tiện của chủ phương tiện, chi phí xã hội tăng cao.

Để giảm khó khăn cho hoạt động kinh doanh vận tải, thực hiện Nghị quyết số 35 trên cơ sở đề xuất của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư điều chỉnh giảm mức thu phí của 26 trạm thu phí BOT.

Về phí sử dụng đường bộ hoàn vốn đầu tư xây dựng đường bộ, theo quy định Luật phí và lệ phí thì phí sử dụng đường bộ hoàn vốn dự án BOT sẽ chuyển sang giá kể từ ngày 1/1/2017.

Giam muc thu phi cua 26 tram thu phi BOT - Anh 1

Bộ Tài chính ban hành Thông tư điều chỉnh giám mức thu phí trạm BOT

Theo đó, Thông tư số 159/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí sử dụng đường bộ hoàn vốn đầu tư xây dựng đường bộ và các thông tư quy định mức thu phí hoàn vốn các Dự án BOT sẽ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2017.

Tại Nghị định số 149 ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 177 ngày 14/11/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá quy định, Bộ trưởng Bộ GTVT quy định giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ bao gồm đường quốc lộ, đường cao tốc các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do trung ương quản lý; quy định các trường hợp miễn, giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh áp dụng kể từ ngày 1/1/2017.

Từ 2017, phí đường bộ dự án BOT chuyển sang giá dịch vụ

Tại văn bản phản hồi, Bộ GTVT cho biết, kể từ ngày 1/1/2017, căn cứ quy định tại Nghị định số 149, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 35 ngày 15/11/2016 quy định về mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án BOT đã được chuyển từ “phí” sang “giá”.

Do vậy, đối với kiến nghị giảm giá, Bộ GTVT sẽ nghiên cứu rà soát chi phí đầu tư của các dự án, tính toán phương án tài chính của dự án nếu có thể giảm được giá thì sẽ phối hợp với các nhà đầu tư ký phụ lục hợp đồng thực hiện việc giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ.