Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Giảm nghèo là nhiệm vụ mang đậm tình người nhất

Sau 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã có 8 triệu người thoát nghèo và cận nghèo. Giảm nghèo được đánh giá là nhiệm vụ mang đậm tình người nhất.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/giam-ngheo-la-nhiem-vu-mang-dam-tinh-nguoi-nhat-198384.htm