Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Giảm nhập siêu bằng… sử dụng hàng Việt

Báo Hà Nội Mới
Gốc

(HNMO)- Theo Bộ Công Thương, các giải pháp cần triển khai ngay để hạn chế nhập siêu là kiểm soát chặt nguồn ngoại tệ cho nhập khẩu; tiếp tục bình ổn thị trường, cân đối cung cầu các hàng hóa thiết yếu và đặc biệt là phát động rộng rãi trong nhân dân phong trào sử dụng hàng Việt Nam.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/164368