Tổng cục Đường bộ VN sẽ kiểm tra, giám sát công tác thu phí của Trạm Tân Phú trên QL20.

Giam sat chat doanh thu Tram thu phi Tan Phu tren QL20 - Anh 1

Tổng cục Đường bộ VN sẽ kiểm tra, giám sát công tác thu phí của Trạm thu phí Tân Phú trên QL20 - (Ảnh internet)

Tổng cục Đường bộ VN vừa có quyết định kiểm tra, giám sát công tác thu phí đối với trạm thu phí Tân Phú trên QL20 tại Km 74+761 do Công ty Cổ phần BOT QL20 quản lý và khai thác trong thời gian 10 ngày.

Đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra, giám sát công tác thu phí và doanh thu thu phí đối với Trạm thu phí Tân Phú, đồng thời yêu cầu các đơn vị báo cáo những nội dung kiểm tra và chấp hành việc kiểm tra; Trong quá trình thực hiện, Trưởng đoàn kiểm tra có thể trưng dụng chuyên gia để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát; Lập biên bản, kiến nghị xử lý theo quy định.