Giám sát công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội và HĐND tại tỉnh Bắc Ninh

Gốc
Ngày 23-3, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Trưởng Đoàn đã tiến hành giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 23-3, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Trưởng Đoàn đã tiến hành giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Bắc Ninh.

Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được tiến hành bảo đảm về nội dung, đúng thời gian theo luật định. Về đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, tỉnh Bắc Ninh chia làm 3 đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu được bầu là 7 đại biểu (trong đó có 3 đại biểu được Trung ương giới thiệu và 4 đại biểu do địa phương giới thiệu). Bầu cử HĐND cấp tỉnh tại 15 đơn vị, số lượng đại biểu được bầu 56 đại biểu; bầu cử HĐND cấp huyện tại 74 đơn vị với tổng số đại biểu được bầu 272 đại biểu và 937 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã với tổng số đại biểu được bầu là 3.189 đại biểu.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ của người ứng cử dại biểu Quốc hội và người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, tại hội nghị hiệp thương lần hai đã thống nhất, biểu quyết 100% nhất trí danh sách sơ bộ 14 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIX (chưa tính 3 ứng cử viên Trung ương giới thiệu về) và 112 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Đối với đại biểu HĐND cấp huyện và đại biểu HĐND cấp xã đang tổng hợp kết quả hội nghị hiệp thương lần hai.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Hầu A Lềnh, biểu dương những cố gắng của tỉnh Bắc Ninh trong triển khai thực hiện công tác bầu cử. Bắc Ninh đã triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bài bản, trách nhiệm, khoa học, quán triệt tốt quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan hữu quan.

Đồng chí Hầu A Lềnh đề nghị tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quán triệt sâu sắc, rà soát triển khai các văn bản quy định của Trung ương, đặc biệt việc tiếp nhận, rà soát chặt chẽ hồ sơ ứng cử chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ 3. Đồng thời có kế hoạch, bảo đảm các điều kiện tổ chức các hội nghị cho đại biểu quốc hội, HĐND tiếp xúc với cử tri. Để công tác bầu cử được diễn ra bảo đảm an toàn, đúng quy định, Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh theo dõi, hướng dẫn Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã phê chuẩn khu vực bỏ phiếu…

Trước đó, buổi sáng cùng ngày đoàn công tác đã tiến hành giám sát, kiểm tra thực tế công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Hiện nay, việc triển khai bầu cử, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất được thực hiện chu đáo. Về bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, thị xã được chia thành 2 đơn vị bầu cử, 10 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thị xã, 101 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Tại hội nghị hiệp thương lần thứ hai, đã thống nhất lập danh sách sơ bộ 71 người được cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu ứng cử và tự ứng cử đại biểu HĐND thị xã, 508 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Thái Sơn

Nguồn Nhân Dân https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/giam-sat-cong-tac-chuan-bi-bau-cu-quoc-hoi-va-hdnd-tai-tinh-bac-ninh-639488/