Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Giám sát kết quả hoạt động của các ngành Tòa án, Viện kiểm sát, Thi hành án dân sự

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Đoàn giám sát kết quả hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2022 và xây dựng Kế hoạch triển khai khảo sát, giám sát kết quả hoạt động của các cơ quan trên.

Theo đó, nội dung giám sát tập trung vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng ngành: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cơ quan Thi hành án dân sự các cấp trong năm 2022. Đối với Tòa án nhân dân các cấp, công tác khảo sát, giám sát sẽ tập trung vào số lượng án đình chỉ, tạm đình chỉ, bị hủy, sửa; kết quả thực hiện chỉ tiêu do Tòa án nhân dân cấp trên giao; kết quả triển khai thực hiện Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; số lượng vụ án, vụ việc dân sự đã thụ lý từ 18 tháng trở lên nhưng đến nay chưa giải quyết xong.

Việc khảo sát, giám sát Viện kiểm sát nhân dân các cấp sẽ tập trung vào công tác kiểm sát các quyết định công nhận hòa giải thành tại Tòa án; kiến nghị, kháng nghị trong thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đã ban hành; công tác kiểm sát thi hành án dân sự đối với các khoản nợ của các tổ chức tín dụng, ngân hàng và hoạt động bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự.

Đối với Cơ quan Thi hành án dân sự, việc khảo sát, giám sát tập trung vào công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; kết quả theo dõi công tác thi hành án dân sự đối với các vụ việc thi hành dân sự có điều kiện thi hành nhưng chưa thi hành xong trong thời gian từ 1 năm trở lên; công tác phối hợp...

Ngoài ra, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh báo cáo kết quả thực hiện đối với những kiến nghị của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tại các báo cáo giám sát kết quả hoạt động của ngành năm 2021.

Qua giám sát, Ban Pháp chế sẽ đánh giá kết quả hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan; từ đó kiến nghị cơ quan được giám sát và các cơ quan, tổ chức liên quan phát huy kết quả đạt được, đồng thời có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục những khó khăn, hạn chế, thiếu sót.

T.T