Giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

Gốc
Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cho biết: Sau khi kết thúc Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ðoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã thông qua danh sách sơ bộ 205 người ứng cử đại biểu Quốc hội (ÐBQH) ở khối các cơ quan T.Ư.

Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cho biết: Sau khi kết thúc Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ðoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã thông qua danh sách sơ bộ 205 người ứng cử đại biểu Quốc hội (ÐBQH) ở khối các cơ quan T.Ư.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai sẽ là hội nghị cử tri ở nơi cư trú. Những người ứng cử sẽ về khu dân cư để lắng nghe ý kiến nhận xét của nhân dân. Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam yêu cầu: Việc tổ chức hội nghị phải bảo đảm dân chủ, nghiêm túc, đúng các quy định của Luật Bầu cử ÐBQH và đại biểu HÐND và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam về bầu cử. Thông qua hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp có cơ sở đánh giá toàn diện, khách quan những người được giới thiệu ứng cử để hiệp thương lập danh sách người đủ tiêu chuẩn, tiêu biểu, xứng đáng với tín nhiệm của cử tri tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba. Ðể tổ chức tốt các hội nghị này, Mặt trận các địa phương phải có kế hoạch cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người được giới thiệu ứng cử về khu dân cư của mình để lắng nghe ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú.

Theo kế hoạch, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tiếp tục tổ chức các đoàn giám sát công tác chuẩn bị bầu cử và sẽ được triển khai đến ngày 13-4 nhằm nắm bắt tình hình, kết quả tổ chức triển khai công tác bầu cử của các cấp, các tổ chức phụ trách bầu cử địa phương; phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác bầu cử, những vi phạm về bầu cử (nếu có); đồng thời có biện pháp hướng dẫn, chỉ đạo hoặc kiến nghị nhằm giúp các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương khắc phục kịp thời nhằm bảo đảm cuộc bầu cử thật sự dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thật sự là ngày hội của nhân dân.

Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội vừa tổ chức hội nghị trực tuyến hướng dẫn thực hiện bước bốn quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử ÐBQH khóa XV, đại biểu HÐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hội nghị được truyền trực tuyến tại điểm cầu thành phố tới 30 điểm cầu tại các quận, huyện, thị xã. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố đã giải đáp một số vướng mắc của các quận, huyện, cơ sở nêu trong quá trình triển khai thực hiện, như: Trường hợp người ứng cử cư trú ở một nơi, công tác ở nơi khác thì tổ chức lấy ý kiến ở đâu; kinh phí tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú; người tự ứng cử làm nghề tự do thì lấy ý kiến cử tri nơi công tác như thế nào; thủ tục đối với ứng cử viên xin rút khỏi danh sách sau khi hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã thông qua; trường hợp số lượng cử tri mong muốn tham dự hội nghị vượt quá số lượng triệu tập dự hội nghị…

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch, ấn định tổ chức ba đợt kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử. Qua đó yêu cầu hoạt động kiểm tra, giám sát đúng nội dung, tiến độ, kịp thời thông tin, kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết khi phát hiện vi phạm; tránh trùng lặp địa bàn với các đoàn kiểm tra, giám sát bầu cử khác. Theo đó, MTTQ tỉnh giám sát việc thành lập và hoạt động của Ủy ban bầu cử các cấp và các tổ chức phụ trách bầu cử; giám sát tuyên truyền bầu cử; giám sát việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử, việc vận động bầu cử; việc bố trí khu vực bỏ phiếu, tổ chức phân công nhiệm vụ tổ bầu cử, việc sử dụng thẻ cử tri, việc đóng dấu chứng thực đã đi bầu cử, việc mở hòm phiếu, kiểm phiếu…

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức hội nghị hướng dẫn lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử ÐBQH khóa XV và HÐND tỉnh khóa 18 nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe hướng dẫn quy trình tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử ÐBQH và đại biểu HÐND tỉnh. Theo đó, việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 21-3 đến 13-4… Tại hội nghị, các đại biểu cùng trao đổi, thống nhất một số nội dung liên quan công tác bầu cử.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/giam-sat-kiem-tra-cong-tac-chuan-bi-bau-cu-639265/