Giám sát, kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng chặt chẽ, đúng nguyên tắc

Gốc
QĐND - Trong hai ngày 25 và 26-3, Đảng ủy Bộ Tổng tham mưu-Cơ quan Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Đảng bộ Đoàn M44 tổ chức làm điểm đại hội Đảng bộ nhiệm kì 2010-2015.

Đảng bộ Đoàn M44 đã chuẩn bị kĩ lưỡng, bảo đảm dân chủ, nhất là khâu chuẩn bị nhân sự bầu trực tiếp cấp ủy, bí thư, phó bí thư; tổ chức đại hội đúng thủ tục, nguyên tắc theo hướng dẫn của cấp trên. Đặc biệt, đại hội đã kiểm điểm, đánh giá chính xác những ưu điểm, khuyết điểm trong nhiệm kỳ 2005-2010; chỉ ra nhiều bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo xây dựng đảng bộ và đơn vị. Đặc biệt, công tác giám sát, kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng (là nét mới theo quy định của Điều lệ Đảng khóa X) được đại hội đánh giá thực hiện có nền nếp; đã giám sát, kiểm tra hơn 1.200 lượt đảng viên và gần 50 lượt tổ chức Đảng chặt chẽ, đúng nguyên tắc, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và chất lượng đội ngũ đảng viên. HỒNG HẢI

Tin nóng

Tin mới