Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Giám sát thực hiện các Nghị quyết trong lĩnh vực GD-ĐT trên địa bàn TP.Biên Hòa

Ngày 24-10, Ban Văn hóa - xã hội, HĐND tỉnh đã tổ chức đoàn giám sát về việc thực hiện các Nghị quyết trong lĩnh vực GD-ĐT trên địa bàn TP.Biên Hòa.

Bà Huỳnh Ngọc Kim Mai, Trưởng ban Văn hóa - xã hội, Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc

Bà Huỳnh Ngọc Kim Mai, Trưởng ban Văn hóa - xã hội, Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc

Theo UBND TP.Biên Hòa, hiện nay việc thực hiện Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND quy định các khoản thu phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với các cơ sở giáo dục công lập và Nghị quyết 22/2021/NQ/HĐND quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập còn gặp nhiều khó khăn.

TP.Biên Hòa đề nghị HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Nghị quyết 05 phù hợp điều kiện thực tế, trong đó đưa bổ sung khoản thu giữ trẻ ngoài giờ học chính khóa; điều chỉnh mức thu tiền vệ sinh với từng đối tượng trường học dựa trên quy mô học sinh; nới quy định với đối tượng học sinh và giáo viên mầm non được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 22; cấp kinh phí cho số biên chế tỉnh giao còn thiếu theo định mức và cấp kinh phí cho số biên chế thiếu do không có nguồn tuyển dụng để chi trả tăng giờ, giáo viên thỉnh giảng do khách quan…

Tại buổi làm việc, bà Huỳnh Ngọc Kim Mai, Trưởng ban Văn hóa - xã hội, Trưởng đoàn giám sát chia sẻ với những khó khăn của ngành GD-ĐT TP.Biên Hòa. Với những kiến nghị về biên chế, đoàn giám sát ghi nhận và sẽ tham mưu cho lãnh đạo tỉnh. Đoàn giám sát cũng đề nghị UBND và Phòng GD-ĐT thành phố rà soát lại việc thực hiện hỗ trợ chi phí học tập để đảm bảo quyền lợi cho học sinh; quan tâm triển khai hỗ trợ các nhà, nhóm trẻ mầm non ngoài công lập; hướng dẫn các trường thực hiện các khoản thu thỏa thuận đúng theo Nghị quyết 05…

H.Yến