Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Giám sát việc thực hiện công tác thanh niên tại thành phố Cần Thơ

Chiều 15/7, Đoàn giám sát do Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy làm Trưởng đoàn đã có làm việc với Thành ủy Cần Thơ về kết quả thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X 'Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa'.

Ông Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn, Trưởng đoàn công tác phát biểu.

Ông Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn, Trưởng đoàn công tác phát biểu.

Tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đánh giá cao sự kịp thời, bài bản của Thành ủy, UBND thành phố Cần Thơ trong việc cụ thể hóa Nghị quyết 25 bằng các Chương trình hành động và các Kế hoạch để các đơn vị triển khai thực hiện. Nhiều kết quả về công tác thanh niên trong giai đoạn vừa qua đạt được khá tốt. Các thiết chế văn hóa được phủ rộng đến tất cả các xã, phường. Nhiều vấn đề khó khăn tác động đến đời sống, việc làm, sinh hoạt của thanh niên đã được tháo gỡ bằng những chủ trương cụ thể và những đề án cụ thể của thành phố. Việc đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng lực lượng thanh niên có nhiều chuyển biến, có nhiều kết quả cụ thể đáng ghi nhận. Thực tiễn cho thấy, Thành ủy Cần Thơ đã quan tâm lãnh đạo hệ thống chính trị thực hiện công tác thanh niên tốt hơn so với trước khi ban hành Nghị quyết 25. Thành ủy đã ban hành nhiều chính sách về công tác thanh niên, tạo điều kiện, cơ hội cho thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Qua đó, công tác Đoàn, thanh, thiếu nhi của thành phố đã có bước phát triển. Việc đoàn kết, tập hợp thanh niên được mở rộng, số thanh niên được trưởng thành Đoàn ngày càng tăng, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể tham gia vào công tác thanh niên được khẳng định rõ hơn…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đề nghị Thành ủy Cần Thơ cần tiếp tục quan tâm các vấn đề như: Báo cáo cần đánh giá được sự chuyển biến tích cực của công tác thanh niên trước và sau khi thực hiện Nghị quyết 25; cần tiếp tục trung đánh giá kỹ hơn về tình hình thanh niên; tăng cường quản lý nhà nước về công tác thanh niên. Đặc biệt, thành phố cần gắn kết mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng với mục tiêu phát triển thanh niên trong thời gian tới…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ Phạm Văn Hiểu cho biết, ngay khi có Nghị quyết 25, Ban Thường vụ Thành ủy đã nhanh chóng triển khai quán triệt và xây dựng Chương trình hành động của Thành ủy. Các cơ quan trong hệ thống chính trị - xã hội mà đặc biệt là Đoàn Thanh niên thành phố đã đã tham mưu cho Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nội dung cơ bản của Nghị quyết 25. Thành phố Cần Thơ ban hành nhiều nghị quyết, chương trình trong đó có lồng ghép Nghị quyết 25 như: các chương trình, đề án về việc làm cho người lao động, nghị quyết đào tạo, giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ, cho đồng bào dân tộc thiểu số. Gần đây là các chương trình đề án của Thành ủy về giải quyết các vấn đề xã hội nói chung nhưng đối tượng quan trọng vẫn là thanh niên.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết thêm, qua triển khai Nghị quyết 25 đã nâng lên một bước về nhận thức, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thanh niên đối với sự phát triển của đất nước. Hoạt động chăm lo, bồi dưỡng, đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên… ngày càng được quan tâm, nâng cao hơn rất nhiều. Nhiều lĩnh vực đạt cao hơn chỉ tiêu song cũng có lĩnh vực không đạt chỉ tiêu. Vai trò của Đoàn thanh niên ngày càng được nâng cao, đồng thời đã xác định được trách nhiệm của mình việc tham gia vào các hoạt động của hệ thống chính trị, chỉ đạo tốt việc thực hiện các chủ trương của Đảng, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị quan trọng của thành phố như công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới… Tuy nhiên, công tác thanh niên của thành phố vẫn còn một số hạn chế như: nhận thức về công tác thanh niên của hệ thống chính trị ở một số nơi vẫn còn chưa đầy đủ. Tổ chức Đoàn thanh niên ở một số nơi chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm, sự năng động của cán bộ Đoàn. Công tác nắm bắt tình hình thanh niên ở một số thời điểm, một số địa phương còn hạn chế….

Theo Trưởng ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ Trần Thị Vĩnh Nghi, đến năm 2022, toàn thành phố có 300.030 thanh niên (từ 16 đến 30 tuổi), chiếm 24,1% dân số thành phố; trong đó thanh niên nông thôn chiếm 54,47%, thanh niên dân tộc thiểu số chiếm 3,36%, thanh niên có đạo chiếm 18,47%. Thành phố có 9 quận, huyện đoàn và 14 đơn vị Đoàn trực thuộc với 422 cơ sở đoàn, 113.563 đoàn viên đang sinh hoạt tại 3.950 chi đoàn; 9 Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên cấp quận, huyện và 117 cấp xã, phường, thị trấn với gần 62.000 hội viên. Số thanh niên được tập hợp vào tổ chức đạt 76,28% trên tổng số thanh niên. Nhìn chung, thanh niên thành phố Cần Thơ năng động, sáng tạo, thích ứng nhanh với cơ chế mới và sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, có tinh thần yêu nước, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng tình nguyện tham gia các hoạt động xã hội, đi đầu trong thực hiện các phong trào hành động cách mạng của địa phương, đơn vị, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố.

Tin, ảnh: Ngọc Thiện (TTXVN)