Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT THÍ ĐIỂM CƠ CHẾ ĐẶC THÙ

Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa với 8 cơ chế, chính sách. Qua đó, phân cấp cho chính quyền tỉnh Thanh Hóa được xem xét và quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ, tạo điều kiện cho Chính quyền tỉnh này chủ động hơn trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa sẽ lên chương trình cụ thể giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, để nghị quyết của Quốc hội thực hiện hiệu quả, đúng quy định. PV THQH VN đã có cuộc trao đổi với ông Mai Văn Hải- Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa về nội dung này.

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2021/11/giam-sat-viec-thuc-hien-nghi-quyet-thi-diem-co-che-dac-thu-/560765