Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Giảm thời gian cấp giấy phép bưu chính từ 30 ngày xuống 15 ngày

Đây là đề xuất của Bộ Thông tin và Truyền thông tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 47/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính.

Ảnh minh họa

Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, ngày 17/6/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 47/2011/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính về điều kiện, hình thức đầu tư, hoạt động thương mại trong cung ứng dịch vụ bưu chính; điều kiện, thẩm quyền, thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính; bồi thường thiệt hại trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính,…

Tuy nhiên, sau gần 10 năm thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được, Nghị định số 47/2011/NĐ-CP đã bộc lộ một số bất cập và hạn chế cần phải được rà soát, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung như: Điều kiện đầu tư, kinh doanh dịch vụ bưu chính; trình tự, thủ tục thẩm quyền thu hồi giấy phép bưu chính; công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính; áp dụng giá cước, khuyến mại trong lĩnh vực bưu chính; thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực bưu chính; hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính điện tử… nhằm đáp ứng những yêu cầu mới phát sinh trong công tác quản lý nhà nước; bảo đảm tính thống nhất, phù hợp với hệ thống pháp luật liên quan và với thực trạng phát triển kinh tế, xã hội, khoa học, công nghệ của đất nước hiện nay và trong thời gian tới.

Do vậy, việc xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 47/2011/NĐ-CPlà cần thiết, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật và khắc phục những hạn chế, bất cập nêu trên, đồng thời tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính; đảm bảo hoạt động cạnh tranh lành mạnh trong lĩnh vực bưu chính.

Cắt giảm thời gian cấp giấy phép bưu chính từ 30 ngày xuống 15 ngày làm việc

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung trình tự, thủ tục cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính theo hướng cắt giảm thời gian cấp giấy phép bưu chính từ 30 ngày xuống 15 ngày làm việc.

Dự thảo bổ sung quy định chi tiết về thông báo giá cước, niêm yết giá cước dịch vụ bưu chính; khuyến mại, giảm giá trong cung ứng dịch vụ bưu chính; kiểm tra yếu tố hình thành giá; cung cấp thông tin về phương án bảo đảm an toàn đối với con người, bưu gửi và mạng bưu chính trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính, hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

Bổ sung quy định chi tiết việc nộp hồ sơ, trả kết quả qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực bưu chính; thẩm quyền, trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép bưu chính; thủ tục sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

Bổ sung quy định chi tiết về báo cáo trong lĩnh vực bưu chính; bồi thường thiệt hại trên cơ sở thiệt hại thực tế, quy đổi tỷ giá hối đoái, văn bản xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại và bồi thường thiệt hại đối với dịch vụ bưu chính quốc tế.

Bên cạnh đó, dự thảo bãi bỏ quy định về việc dự án có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bưu chính có mức vốn từ 15 tỷ đồng trở lên phải trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Lan Phương

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/kinh-te/giam-thoi-gian-cap-giay-phep-buu-chinh-tu-30-ngay-xuong-15-ngay/436938.vgp