Giảm thời gian đóng BHXH tạo thuận lợi cho người tham gia

Gốc
Quy định điều chỉnh thời gian đóng BHXH là một nội dung trong Nghị quyết số 28/NQ-TW về sửa đổi điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo hướng giảm dần số năm đóng BHXH tối thiểu.

Ảnh minh họa.

Theo đó, người lao động để được hưởng chế độ hưu trí có thể chỉ cần đóng BHXH trong 10 hoặc 15 năm, thay vì 20 năm như quy định hiện hành.

Theo quy định của chính sách BHXH hiện nay, thì để được hưởng lương hưu hàng tháng, người lao động cần đáp ứng được đồng thời hai điều kiện là tuổi đời và thời gian tối thiểu tham gia BHXH.

Hiện nay, quy định có thời gian tham gia tối thiểu 20 năm để hưởng chế độ hưu trí cũng gây trở ngại nhất định cho việc mở rộng đối tượng bao phủ của BHXH.

Cụ thể, có những lao động tham gia BHXH tới 18-19 năm là thời gian khá dài so với các nước, nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí là thiệt thòi cho chính họ và cũng ảnh hưởng đến chính sách an sinh xã hội khi chúng ta mong muốn người lao động đến tuổi nghỉ hưu có thể tự đảm bảo an sinh xã hội cho chính họ thay vì phụ thuộc vào trợ cấp của Nhà nước.

45 mới tham gia BHXH, nhưng nhìn trước được là sẽ không đủ thời gian tham gia để hưởng chế độ hưu trí, và vì thế mong muốn được tự đảm bảo an sinh của họ thông qua chế độ hưu trí là không đạt được, ảnh hưởng đến quyền tiếp cận an sinh xã hội của họ đã được ghi nhận trong Hiến pháp.

Về vấn đề này, đại diện Bộ LĐTB&XH cũng cho biết, quy định thời gian tham gia tối thiểu dài tới 20 năm cũng làm cho người lao động không muốn bảo lưu thời gian tham gia BHXH mà muốn nhận BHXH một lần.

Đây cũng là lý giải tại sao mỗi năm bình quân có khoảng trên dưới 600 nghìn lao động đã lựa hưởng BHXH một lần thay vì tiếp tục theo đuổi quá trình đóng góp để được nhận lương hưu khi hết tuổi lao động.

“Thực ra quy định 10 năm hay 15 năm không hề ảnh hưởng đến khả năng cân đối quỹ như nhiều người lo ngại, vì nguyên tắc BHXH là mức hưởng được tính toán phù hợp với mức đóng và thời gian đóng. Cá nhân tôi thì cho rằng có thể chuyển ngay xuống 10 năm” – Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp nói.

Cũng theo đại diện Bộ LĐTB&XH, việc điều chỉnh giảm dần số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống 15 năm và 10 năm sẽ góp phần vào việc thực hiện mục tiêu về mở rộng diện bao phủ BHXH, đảm bảo cho nhiều người lao động có cơ hội và điều kiện tiếp tục tham gia BHXH để hưởng lương hưu hàng tháng thay cho việc lựa chọn BHXH 1 lần, hướng tới mục tiêu đảm bảo an sinh lâu dài cho người dân. Hiện nhiều quốc gia trên thế giới và trong khu vực cũng đã quy định thời gian đóng BHXH tối thiểu là 10 năm như: Nhật Bản, Hàn Quốc mặc dù trước đây họ cũng quy định điều kiện 20 năm đóng BHXH như Việt Nam.

K.Lê