NDĐT- Ngày 1-12, Cục Hải quan Hải Phòng triển khai địa điểm kiểm tra chuyên ngành cho các cơ quan quản lý chuyên ngành tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải phòng khu vực 3. Hoạt động này được đánh giá sẽ mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, nhất là giảm thời gian thông qua hàng hóa và chi phí cho doanh nghiệp.

Giam thoi gian thong qua hang hoa, chi phi cho doanh nghiep tai cang Hai Phong - Anh 1

Lễ công bố địa điểm kiểm tra chuyên ngành tại khu vực cảng Hải Phòng.

Đại diện lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng cho biết, năm 2014, tổng số tờ khai nhập khẩu thuộc diện kiểm tra chuyên ngành tại Cục là hơn 74 nghìn tờ khai, chín tháng đầu năm 2015 là gần 45 nghìn tờ khai. Số lượng hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành chiếm tỷ trọng khá lớn và có xu hướng tăng. Do đó, phát sinh những bất cập trong quản lý chủ yếu từ khâu tổ chức thực hiện và quy trình thủ tục của cơ quan hải quan cùng cơ quan quản lý chuyên ngành.

Cụ thể, đối với cơ quan hải quan, phải mở sổ theo dõi. Quá thời hạn, cơ quan hải quan phải đôn đốc doanh nghiệp và có công văn trao đổi thông tin với cơ quan quản lý chuyên ngành nên mất nhiều thời gian. Một số doanh nghiệp không chấp hành tốt pháp luật đã đưa hàng về không đúng địa điểm, không xuất trình hàng hóa để kiểm tra, thậm chí đưa mẫu không đúng của lô hàng…và đưa ra tiêu thụ khi chưa được kiểm tra chuyên ngành hoặc thông quan. Một số doanh nghiệp có kết quả kiểm tra nhưng không xuất trình cho cơ quan hải quan để kết thúc thủ tục, còn những lô hàng không đạt kết quả rất khó xử lý…

Về phía cơ quan quản lý chuyên ngành, cũng không rõ doanh nghiệp đưa hàng về bảo quản khi nào, mẫu đưa kiểm tra có chính xác hay không, thông tin về doanh nghiệp vi phạm không có.

Đối với doanh nghiệp, phải mất thời gian và chi phí đi lại như đến cơ quan quản lý chuyên ngành đăng ký, sau khi làm thủ tục hải quan phải lấy mẫu mang đến và chờ kết quả kiểm tra chuyên ngành.

Từ những bất cập này, cơ quan hải quan đã đặt địa điểm kiểm tra chuyên ngành tại cảng Hải Phòng. Bên cạnh cơ quan hải quan, còn có hai cơ quan thường xuyên làm việc tại đây là Trung tâm Kỹ thuật, tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 và Viện Kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm quốc gia. Hoạt động này giúp bảo đảm quản lý chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, an toàn kinh tế, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo hộ sản xuất trong nước. Đồng thời, tăng cường sự quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của cơ quan hải quan.

Cụ thể, các bên đã cung cấp đầu mối để kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ đối với các trường hợp tờ khai của doanh nghiệp không đạt chất lượng, tờ khai chưa xuất trình hàng hóa để kiểm tra, danh sách các doanh nghiệp vi phạm không được mang hàng về bảo quản…. Trước đây, do chưa có sự phối hợp chặt chẽ, chậm trao đổi thông tin dẫn đến doanh nghiệp vẫn còn vi phạm về việc không mang hàng hóa đến cơ quan kiểm tra chuyên ngành, chậm nộp kết quả kiểm tra chuyên ngành cho cơ quan hải quan, tiêu thụ hàng hóa khi hàng hóa đang trong quá trình mang về bảo quản…

Về phía doanh nghiệp, trước đây chuyển đăng ký gốc trong hai ngày, nay chỉ còn một ngày, qua đó giảm chi phí lưu kho, lưu bãi hàng hóa cho doanh nghiệp. Đối với cơ quan kiểm tra chuyên ngành, trước đây, việc lấy mẫu hàng hóa và ra thông báo chất lượng lô hàng phụ thuộc thời gian lấy mẫu của doanh nghiệp với thời gian trung bình từ 10 - 15 ngày. Nay, các bên chủ động trao đổi thông tin, cơ quan kiểm tra chuyên ngành sẽ biết trường hợp nào phải lấy mẫu tại cảng hoặc trường hợp nào được duyệt mang hàng về bảo quản để phối hợp doanh nghiệp lấy mẫu tại kho và thời gian ra kết quả kiểm tra chuyên ngành nhanh nhất là hai ngày kể từ ngày lấy mẫu.

Tuy nhiên, để việc triển khai địa điểm kiểm tra chuyên ngành nói trên đạt hiệu quả thiết thực, các cơ quan quản lý chuyên ngành cần rà soát danh mục hàng hóa cần kiểm tra chuyên ngành để hạn chế những mặt hàng kiểm tra những mặt hàng không nhất thiết phải kiểm tra. Đồng thời, mã hóa hồ sơ danh mục, áp dụng quản lý rủi ro, công nhận kết quả của các nước phát triển, kiểm tra, đánh giá điều kiệm của các tổ chức giám định có chức năng để công nhận kết quả, tạo tiền đề cho việc xã hội óa công tác kiểm tra chuyên ngành.

Bên cạnh đó, ngành hải quan cần đầu tư máy móc, thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực để thực hiện ủy quyền của cơ quan quản lý chuyên ngành, nhằm mục đích vừa kiểm tra hải quan, vừa kiểm tra chuyên ngành đối với một số mặt hàng có yêu cầu về kỹ thuật và an toàn thực phẩm thao các didều kiện và tiêu chuẩn quy định.

VĨNH KHANG