Giảm thời gian thực hiện thủ tục bảo hiểm xã hội xuống còn 49,5 giờ

Gốc
Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang cải cách thủ tục hành chính để giảm thời gian thực hiện các thủ tục của doanh nghiệp với cơ quan bảo hiểm xã xuống còn 49,5 giờ/năm và tiếp tục cắt giảm quy trình hồ sơ.

Giảm thời gian thực hiện thủ tục bảo hiểm xã hội xuống còn 49,5 giờ - Ảnh 1

Trao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động. (Ảnh minh họa: Dương Ngọc/TTXVN)

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ cải cách thủ tục hành chính để giảm thời gian thực hiện các giao dịch của doanh nghiệp với cơ quan bảo hiểm xã xuống còn 49,5 giờ/năm.

Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị cung cấp thông tin về cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức ngày 26/11 tại Hà Nội.

Năm nay, Bảo hiểm xã hội Việt nam đã bãi bỏ 11 thành phần hồ sơ, do đó cắt giảm được thời gian, chi phí của cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Việc bãi bỏ thủ tục xác nhận chữ ký sáu tháng một lần của người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản ATM đã giúp khoảng 200.000 người hưởng chế độ không phải đi xác nhận chữ ký, việc bỏ mẫu đơn đề nghị, thanh toán chi phí khám chữa bệnh trực tiếp cũng giúp khoảng 500.000 người hưởng bảo hiểm y tế không phải khai đơn… qua đó tiết kiệm được hàng chục tỷ đồng cho cá nhân và xã hội.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Khương, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã rà soát tổng thể 115 thủ tục hành chính. Để thực hiện cải cách thủ tục hành chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam giảm từ 115 thủ tục hành chính xuống còn 33 thủ tục, giảm 56% số lượng hồ sơ, giảm 82% chỉ tiêu kê khai trên tờ khai, biểu mẫu, quy trình thực hiện thủ tục cũng giảm 78%.

Đặc biệt, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để cắt giảm thời gian, chi phí đối với không chỉ doanh nghiệp mà hướng tới tất cả các tổ chức, cá nhân. Khi Luật Bảo hiểm xã hội có hiệu lực thi hành ngày 1/1/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ giảm 290 giờ trong thời gian thực tiện thủ tục hành chính, từ 335 giờ/năm xuống 45 giờ/năm.

Mặt khác, để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã quy định nhiều hình thức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả nhưqua giao dịch điện tử, dịch vụ bưu chính…

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, một số cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố đã đạt tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ qua giao dịch điện tử trên 90% như: Trà Vinh, Tuyên Quang, Đồng Nai, Vĩnh Phúc, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Yên Bái, Hưng Yên, Quảng Bình, Điện Biên.

Theo ông Nguyễn Đình Khương, cuối năm nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phấn đấu đạt chỉ tiêu trên 90% đơn vị thực hiện thủ tục hành chính qua giao dịch điện tử, số còn lại thực hiên qua dịch vụ bưu chính và sẽ tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế./.

Tin nóng

Tin mới