Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Giảm tiền sử dụng cho người hoạt động cách mạng

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Bộ Xây dựng vừa có hướng dẫn gửi các địa phương về thực hiện hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công. Theo đó, đối tượng là người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị tù đày được hỗ trợ cải thiện nhà ở (hỗ trợ 65% tiền sử dụng đất) khi mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=45058