Bị cháu là Quyển đánh vào đầu vì hay nhậu nhẹt, Nghĩa thủ sẵn dao đến nhà cháu "hỏi tội". Bị mẹ Quyến mắng, Nghĩa rút dao đâm chết em ruột mình.