Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Gian nan chuyện trồng người

Báo Người Lao Động
Gốc

Đang lúi cúi phơi cá trên mỏm đá, nghe tôi hỏi chuyện đi học, một cậu bé chừng 15 tuổi chạy lại, hỏi rối rít: “Đến dạy học cho tụi con hả chú?”. “Chú chỉ đến thăm đảo thôi, lát nữa phải đi rồi”, tôi buột miệng làm cậu bé vừa mừng rỡ đã buồn xo

Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/215081.asp