Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Giãn nộp thuế thu nhập cá nhân 5 tháng: Chưa biết sẽ giãn hay miễn

Báo Pháp Luật TP.HCM
Gốc

Theo Thông tư số 27/2009/TT-BTC ngày 6-2-2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc giãn thời hạn nộp thuế TNCN thì đối tượng được giãn nộp thuế TNCN là: cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế…

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2009/02/12/084000/12799