Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Giảng viên đại học phải giảng dạy 900 giờ/năm

NDĐT – Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ra quyết định về chế độ làm việc đối với giảng viên giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học. Theo đó, giảng viên làm việc tuần 40 giờ, tổng quỹ thời gian làm việc bình quân trong năm học là 1760 giờ, trong đó có 900 giờ giảng dạy.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=136684&sub=74&top=41