Giảng viên ngành sức khỏe phải có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh

Gốc
Không chỉ thế, các cơ sở đào tạo nhóm ngành sức khoẻ phải đảm bảo các điều kiện về cơ sở thực hành thì mới được phép mở ngành.

Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học (ĐH), do Bộ GD&ĐT ban hành đã nói rõ điều kiện mở ngành đào tạo đối với một số ngành sức khỏe.

Giảng viên ngành sức khỏe phải có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh - Ảnh 1

Theo Thông tư 22, ngành Điều dưỡng phải có phòng thực hành chăm sóc sức khỏe trẻ em. Ảnh: Internet.

Theo đó, từ ngày 23/10/2017, giảng viên và người hướng dẫn thực hành các môn học, học phần liên quan đến khám, chữa bệnh phải có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Đồng thời, đã hoặc đang làm việc trực tiếp tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện là cơ sở thực hành trong đào tạo nhóm ngành sức khỏe theo quy định.

Với mỗi môn học thuộc kiến thức cơ sở ngành hoặc chuyên ngành của chương trình đào tạo phải có ít nhất 1 giảng viên cơ hữu có văn bằng, luận văn, luận án tốt nghiệp phù hợp với môn học chịu trách nhiệm giảng dạy.

Trong đó, ngành Y khoa có tối thiểu 2 tiến sĩ (TS) thuộc lĩnh vực khoa học y sinh, 6 TS thuộc lĩnh vực y học lâm sàng và 1 TS thuộc lĩnh vực y học dự phòng hoặc y tế công cộng.

Ngành Y học cổ truyền có tối thiểu 2 TS thuộc lĩnh vực khoa học y sinh, 3 TS thuộc lĩnh vực y học cổ truyền và 1 TS thuộc lĩnh vực y học dự phòng hoặc y tế công cộng.

Ngành Răng - Hàm - Mặt có tối thiểu 2 TS thuộc lĩnh vực khoa học y sinh, 2 TS lĩnh vực y học lâm sàng và 3 TS lĩnh vực Răng - Hàm - Mặt.

Ngành Y học dự phòng có tối thiểu 2 TS thuộc lĩnh vực khoa học y sinh, 1 TS lĩnh vực y học lâm sàng và 4 TS thuộc lĩnh vực y học dự phòng hoặc y tế công cộng.

Với ngành Dược học có tối thiểu 2 TS ở các lĩnh vực thuộc về các môn học cơ sở ngành Dược và 3 TS lĩnh vực thuộc về các môn học chuyên ngành Dược.

Về cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện, giáo trình phải đáp ứng yêu cầu giảng dạy, nghiên cứu, học tập theo quy định đáp của ngành đăng ký đào tạo trình độ ĐH. Một số ngành thuộc nhóm sức khỏe, đáp ứng điều kiện về cơ sở thực hành ngoài cơ sở đào tạo thực hiện theo các quy định hiện hành. Đồng thời phải có thư viện, thư viện điện tử đảm bảo đủ tài liệu hỗ trợ giảng dạy, ngiên cứu, học tập của giảng viên và sinh viên.

Thuỷ Trúc

Tin nóng

Tin mới