Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Giảng viên tiếp tục làm thanh tra

Gốc

Hanoinet - Chủ yếu, những thanh tra điều động này sẽ đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Cục Nhà trường-Bộ Quốc phòng.

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=83413