"Thị trường" giáo án mẫu nhộn nhịp như "nấm mọc sau mưa". Nhu cầu mua, sử dụng giáo án mẫu ngày càng tăng.