Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

"Giáo án mẫu không thay thế lao động cá nhân"

Cấm giáo viên tham khảo giáo án mẫu là không đúng. Nhưng việc giáo viên lấy nguyên xi một giáo án của người khác, không đầu tư, "gia công" càng không đúng. Từng giáo viên lệ thuộc vào giáo án ở mức độ khác nhau, vì thế cần nhìn vào kết quả cuối cùng.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/47/147188