(Cadn.com.vn) - Ngày 6-9, tại TP Tuy Hòa, Phú Yên, diễn ra Hội nghị giao ban Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ XXI. Dự Hội nghị có Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Thân Đức Nam; các đại biểu HĐND của 12 tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên và 2 tỉnh Quảng Trị, Bình Phước.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận theo 2 chủ đề: Thực tiễn và kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND (Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu HĐND); nâng cao năng lực hoạt động của HĐND các cấp - kinh nghiệm thực tiễn và những kiến nghị đề xuất. Để nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề, các đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa cho rằng: Cần xây dựng kế hoạch và lựa chọn, tìm hiểu trước đối tượng mà HĐND sẽ giám sát, phải chủ động đổi mới trong phương thức hoạt động cả về nội dung, hình thức và tích cực hoạt động mới đáp ứng nhu cầu thực tiễn của địa phương, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Trịnh Bang Nhiệm