Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Giao ban Thường trực Tỉnh ủy

Chiều 4/1, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban tuần để nghe và cho ý kiến về tình hình triển khai tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo tình hình kết quả triển khai tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 theo Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 2/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 301/NQ-HĐND ngày 9/12/2020 của HĐND tỉnh. Theo đó, đến nay các sở, ban, ngành thuộc tỉnh đã cơ bản triển khai nghiêm túc công tác tổng kết năm 2020 theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh. Công tác tổ chức tổng kết của các cơ quan, đơn vị đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Báo cáo tổng kết đánh giá công tác năm 2020 của các sở, ban, ngành về cơ bản đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và chức năng nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực.

Về triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 301/NQ-TU của HĐND tỉnh, cùng với việc triển khai các đề án, chương trình theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4652/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021 và Quyết định số 4589/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi NSNN năm 2021; đồng thời tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán thu, chi NSNN năm 2021. Qua đó đã kịp thời triển khai quán triệt, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 đến các sở, ngành, địa phương để tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2021. Công tác giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 có điểm đổi mới so với năm 2020, đó là chỉ giao chỉ tiêu kế hoạch đến các sở, ban, ngành mà không giao chỉ tiêu cụ thể đến các địa phương. Việc giao chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể cho các địa phương sẽ do các sở, ban, ngành thực hiện nhằm nâng cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh.

Về các dự thảo Kế hoạch Kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2021, UBND tỉnh đã có chỉ đạo các sở, ban, ngành rà soát, tính toán kỹ mục tiêu tăng trưởng cho từng quý, từng khu vực đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ trách nhiệm của người đứng đầu của từng sở, ban, ngành và địa phương theo từng quý. Nghiên cứu bổ sung thêm năng lực tăng trưởng mới của 4 lĩnh vực được xác định là động lực trọng tâm trong năm 2021, gồm: Đầu tư, xây dựng, sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu.

Kết luận nội dung này, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, yêu cầu UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương phải quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và các đề án, chương trình trọng điểm. Ngay đầu năm kế hoạch 2021, phải tăng cường triển khai các giải pháp thật cụ thể, chi tiết để đảm bảo thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu trước ngày 8/1/2020 phải hoàn thiện giao chỉ tiêu kế hoạch, đảm bảo đồng bộ. Từng ngành, từng địa phương phải xây dựng kịch bản tăng trưởng, tranh thủ tận dụng tối đa cơ hội an toàn dịch để đảm bảo thực hiện các mục tiêu.

Trong đó, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch, GPMB, chuẩn bị quỹ đất sạch, mặt bằng sản xuất, nạo vét luồng lạch, hạ tầng kỹ thuật kết nối đồng bộ sẵn sàng thu hút các dự án đầu tư, hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc kịp thời, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ đầu tư, giải ngân, sớm đưa các dự án động lực trong KCN, KKT đi vào hoạt động trong quý I/2021. Chủ tịch UBND các địa phương tập trung rà soát các dự án đầu tư ngoài ngân sách nằm trên địa bàn, kể cả nằm trong KCN, KKT mà Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có chủ trương cho đầu tư, cho nghiên cứu quy hoạch nay vướng về quy hoạch, đặc biệt là vướng về GPMB để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực 3 bên để thống nhất chỉ đạo.

Về các vấn đề văn hóa - xã hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các ngành y tế, giáo dục, lao động thương binh và xã hội chăm lo thật tốt vấn đề đảm bảo an sinh xã hội, an toàn sức khỏe cho nhân dân, bệnh nhân, học sinh, nhất là người có công. Đối với công tác giảm nghèo bền vững, phải xây dựng giải pháp tổng thể gắn với chương trình OCOP, NTM và giáo dục đào tạo nghề để đảm bảo giảm nghèo bền vững.

Cũng tại hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy đã nghe báo cáo công tác chuẩn bị của Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25/1/2021 đến ngày 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội. Đoàn Đại biểu tỉnh Quảng Ninh gồm 23 đồng chí do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, trong đó có 21 đồng chí do Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh bầu và 2 đồng chí do Trung ương phân bổ. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị đã được Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ninh chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị mỗi đại biểu cần phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, nhiệt huyết tham gia các hoạt động, nội dung, đóng góp tích cực vào thành công chung của Đại hội. Cùng với đó, nghiêm túc chấp hành các nội quy, quy định về chống dịch đảm bảo an toàn sức khỏe trước và trong khi tham dự Đại hội.

Thu Chung

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202101/giao-ban-thuong-truc-tinh-uy-2516045/