Giao đất qua đấu giá, đấu thầu

Một trong những nội dung quan trọng của dự thảo Luật Đất đai sửa đổi là đẩy mạnh giao đất thông qua đấu giá, đấu thầu theo đúng tinh thần Nghị quyết 18 của Trung ương. Theo đánh giá của các chuyên gia, dự thảo lần này đã phân định rất rõ các trường hợp giao đất: qua đấu giá; qua đấu thầu; hoặc không qua đấu giá, đấu thầu, tránh bỏ sót các trường hợp. Tuy nhiên, còn nhiều ý kiến về những quy định cụ thể về vấn đề này.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/giao-dat-qua-dau-gia-dau-thau-51077.htm