Trong năm qua Sở GDCK đã tổ chức thực hiện được 248 phiên giao dịch với tổng khối lượng giao dịch đạt trên 2,3 tỷ chứng khoán, tương ứng với giá trị gần 244.000 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần khối lượng và 2,8 lần giá trị giao dịch năm 2006