Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Giao dịch bất động sản qua sàn: “Thiếu chế tài cụ thể!”

Đến năm 2009, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản sẽ bắt buộc phải đưa sản phẩm của mình vào sàn giao dịch.Bởi vậy, hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản...

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/09/03/103218/9970