Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 22-26/8: Gom mạnh cổ phiếu VNM, vẫn bán ròng 500 tỷ đồng

Sau 5 tuần mua ròng liên tiếp, nhà đầu tư nước ngoài đã quay ra bán ròng 500 tỷ đồng trong tuần gần cuối tháng 8, dù điểm nhấn là khối này gom khá mạnh cổ phiếu lớn VNM.

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại đã thực hiện 1 phiên mua ròng duy nhất ngày 25/8 và 4 phiên bán ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã quay ra bán ròng 19,27 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 431,25 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó từ 15-19/8 mua ròng 25,1 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng hơn 555,8 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 131,22 triệu đơn vị với giá trị đạt hơn 3.497 tỷ đồng (giảm 32,79% về lượng và 37,4% về giá trị so với tuần trước); ngược lại bán ra 150,48 triệu đơn vị với giá trị bán 3.928,3 tỷ đồng (giảm 11,55% về lượng và 21,78% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 22-26/8:

Trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 2 phiên mua và 3 phiên bán ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 0,97 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 17,71 tỷ đồng; trong khi tuần trước mua ròng 2,31 triệu đơn vị, tổng giá trị là mua ròng hơn 47,4 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 1,31 triệu đơn vị với tổng giá trị đạt 28,67 tỷ đồng (giảm 65,45% về lượng và 69,78% về giá trị so với tuần trước); và bán ra 2,28 triệu đơn vị với giá trị 46,38 tỷ đồng (tăng 53,97% về lượng nhưng giảm 2,21% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 22-26/8:

Trong khi đó, trên thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 4 phiên bán ròng và 1 phiên mua ròng duy nhất ngày 25/8.

Tổng cộng, khối ngoại đã quay ra bán ròng 2,12 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng 51,65 tỷ đồng, cùng giảm hơn 42% cả về lượng và giá trị so với tuần trước đó.

Trong đó, khối này đã mua vào 2,27 triệu đơn vị với giá trị 92,4 tỷ đồng (tăng 102,44% về lượng và 82,54% về giá trị so với tuần trước); và bán ra 4,38 triệu đơn vị với giá trị đạt 144,05 tỷ đồng (giảm 8,95% về lượng nhưng tăng 2,26% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 22-26/8:

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên toàn thị trường, khối ngoại đã quay ra bán ròng 22,36 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 500,61 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó mua ròng hơn 19 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng đạt hơn 513 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Tâm điểm đáng chú ý trong tuần qua chính là việc khối ngoại bất ngờ gom mạnh cổ phiếu lớn VNM. Tổng cộng tuần qua, khối này đã mua ròng 7,56 triệu cổ phiếu VNM, với tổng giá trị mua ròng đạt 579,8 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu KBC bị bán ròng mạnh nhất tuần qua với khối lượng bán ròng đạt xấp xỉ 4 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 146,94 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2, cổ phiếu HPG bị bán ròng 3,53 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 82,84 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu PVS với giá trị mua ròng đạt 5,41 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt 0,2 triệu đơn vị.

Trong khi đó, VCS là mã bị bán ròng mạnh nhất tuần qua với khối lượng bán ròng đạt hơn 1 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị bán ròng đạt 14,12 tỷ đồng.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất QNS với khối lượng mua ròng đạt 0,6 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 28,56 tỷ đồng. Tiếp theo là VTP được mua ròng 0,23 triệu đơn vị, giá trị tương ứng đạt hơn 15 tỷ đồng.

Ngược lại, BSR bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 2,98 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 73,87 tỷ đồng.

N.T