(Vietstock) – Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo tin giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn; cổ đông nội bộ; người có liên quan và giao dịch cổ phiếu quỹ của các doanh nghiệp niêm yết (DNNY) tại sàn này ngày 01/09.

* DBT: Bà Nguyễn Thị Cấp Tiến - Người được ủy quyền công bố thông tin CTCP Dược phẩm Bến Tre (HNX: DBT) đăng ký mua 5,000 cp từ ngày 06/09 đến ngày 03/11. Trước giao dịch, bà Tiến chưa nắm giữ cổ phiếu DBT. * PGS: Bà Nguyễn Thị Thuận Huyền - Thành viên BKS CTCP Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam (HNX: PGS) đăng ký bán hết 3,500 cpđang sở hữu từ ngày 08/09 đến ngày 07/11. * PVA: Từ ngày 07/9/2010 đến ngày 01/11, ba cổ đông nội bộ CTCP Xây dựng Dầu khí Nghệ An (HNX: PVA) đăng ký mua tổng cộng 40,000 cp. Cụ thể: Ông Phan Hải Triều - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 20,000 cp, trước giao dịch vị Chủ tịch của PVA nắm giữ 9,510 cp. Ông Tô Văn Tám - Ủy viên HĐQT đăng ký mua 5,000 cp và hiện ông không sở hữu cp PVA. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Ngọc Bảng - Tổng Giám đốc đăng ký mua 15,000 cp, Hiện ông Bảng có 10,900 cp. * PVX: Bà Nguyễn Hồng Anh - Thành viên BKS Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Nghệ An (HNX: PVX) đăng ký mua 10,000 cp và đăng ký bán 15,000 cp từ ngày 06/09 đến ngày 05/11. Hiện tại, ông Anh có 15,000 cp. * SGH: Tổ chức Merrill Lynch International, cổ đông lớn CTCP Khách sạn Sài Gòn (HNX: SGH) đăng ký bán 30,000 cp từ ngày 08/09 đến ngày 07/11. Trước giao dịch, cổ đông lớn này có 173,860 cp, tương đương với 9.84% vốn điều lệ SGH. * EID: Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam - cổ đông lớn CTCP Đầu tư phát triển giáo dục Hà Nội (HNX: EID) đã bán 181,000 cp từ ngày 25/06 đến ngày 25/08. Kết thúc giao dịch, NXB Giáo dục còn nắm giữ 2,619,000 cp, tương đương với 32.74% vốn điều lệ EID. * HAD: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) – cổ đông lớn CTCP Bia Hà Nội – Hải Dương (HNX: HAD) đã mua 42,400 cp. Giao dịch kết thúc vào ngày 26/08 và BSC có tổng cộng 275,790 cp, tương đương 6.89% vốn điều lệ HAD. Đồng thời, bà Nguyễn Thị Oanh, vợ ông Nguyễn Tiến Gồm - Phó Giám đốc HAD đăng bán hết 8,000 cp từ ngày 24/06 đến ngày 24/08 nhưng giao dịch không thành công. * HHC: Bà Đỗ Thị Kim Oanh, chị gái bà Đỗ Thị Kim Xuân - Kế toán trưởng CTCP Bánh kẹo Hải Hà (HNX: HHC) đã bán 3,000 cp từ ngày 29/06 đến ngày 19/07. Kết thúc giao dịch, bà Oanh còn 610 cp. * MAC: Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - Cổ đông lớn CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải - Maserco (HNX: MAC) đã bán 1,000 cp trong 390,000 cp đăng ký từ ngày 24/06 đến ngày 24/08. Kết thúc giao dịch, cổ đông lớn này còn 389,000 cp, tương đương với 12.156% vốn điều lệ. * ORS: Bà Nguyễn Vũ Quỳnh Hương, con bà Vũ Hồng Hạnh - Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Phương Đông (HNX: ORS) đã bán hết 20,000 cp từ ngày 23/08 đến ngày 30/08. * SD2: Ông Nguyễn Hữu Việt - Phó tổng Giám đốc CTCP Sông Đà 2 (HNX: SD2) đã bán 2,000 cp từ ngày 06/07 đến ngày 19/07. Kết thúc giao dịch, ông Việt còn 2,070 cp. * SDH: Bà Đỗ Thị Phượng - Thành viên HĐQT CTCP Xây dựng hạ tầng Sông Đà (HNX: SDH) đã bán 2,500 cp. Giao dịch kết thúc vào ngày 26/08, bà Phượng còn 2,500 cp. * SRB: Ông Nguyễn Văn Đính - Phó Tổng Giám đốc CTCP Sara (HNX: SFB) đã bán 20,000 cp từ ngày 19/07 đến ngày 16/08. Kết thúc giao dịch, ông Đính còn 700 cp. * V12: Ông Hoàng Minh Đức - Người Ủy quyền CBTT CTCP Xây dựng số 12 (HNX: V12) đã mua 400 cp trong 20,000 cp đăng ký từ ngày 20/07 đến ngày 20/08. Kết thúc giao dịch, ông Đức có 400 cp. * TBX: Ông Phạm Văn Thế, em trai ông Phạm Văn Tân - Thành viên HĐQT CTCP Xi măng Thái Bình (HNX: TBX) đăng ký mua 2,000 cp từ ngày 30/06 đến ngày 28/08 nhưng giao dịch không thành công. Hiện ông Thế vẫn chưa nắm giữ cp TBX. * VC3: CTCP Xây dựng số 3 (HNX: VC3) thông báo đã bán 39,800 cp quỹ trong 79,600 cp đăng ký bán từ ngày 28/04 đến ngày 28/08. Kết thúc giao dịch, VC3 còn 39,800 cp quỹ.