Giao dịch cổ phiếu DPS và HBS, hai cá nhân bị phạt 125 triệu đồng

Gốc
Ông Đặng Quyết Thắng và Phạm Văn Thuấn bị UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Ngày 6/7/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 675/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đặng Quyết Thắng.

Theo đó, ông Thắng bị phạt 62,5 triệu đồng do không báo cáo theo quy định về sở hữu cho UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán.

Ông Đặng Quyết Thắng đã thực hiện giao dịch mua 121.300 cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Sóc Sơn (mã chứng khoán: DPS) từ ngày 07/12/2015 đến ngày 11/12/2015, nâng tổng số cổ phiếu sở hữu từ 744.040 cổ phiếu lên 865.340 cổ phiếu (tương đương 5,38% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết) và trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Sóc Sơn. Tuy nhiên, ông Đặng Quyết Thắng không báo cáo theo quy định về sở hữu cho UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Trong khi đó, ngày 7/7/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 676/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Văn Thuấn.

Ông Thuấn chịu mức tiền phạt 62,5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn cho UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán khi có sự thay đổi đầu tiên về số lượng cổ phiếu sở hữu làm cho không còn là cổ đông lớn.

Ngày 21/12/2015, ông Phạm Văn Thuấn đã thực hiện giao dịch bán 4.300.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (mã chứng khoán: HBS), sở hữu 0% số cổ phiếu có quyền biểu quyết) và không còn là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình. Tuy nhiên, đến ngày 14/01/2016, ông Thuấn mới báo cáo về sở hữu cho UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tin nóng

Tin mới