(Vietstock) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông tin về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan của các doanh nghiệp đang niêm yết (DNNY) trên sàn này ngày 27/05.

Ông Nguyễn Văn Dũng, chồng bà Cao Thị Lan - Trưởng BKS CTCP Bao bì PP Bình Dương (HNX: HBD) đăng ký bán hết 15,000 cp từ ngày 28/05 đến ngày 15/06. Ông Phạm Anh Đức - Phó Tổng giám đốc CTCP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (HNX: PVI) đăng ký bán 50,000 cp từ ngày 28/05 đến ngày 28/07. Số cổ phiếu trước khi thực hiện giao dịch của ông Đức là 79,436 cp. Bà Cao Thị Thanh - Kế toán trưởng CTCP Xây dựng Dầu khí Nghệ An (HNX: PVA) đăng ký mua 15,000 cp từ ngày 28/05 đến ngày 11/07. Hiện bà Thanh đang sở hữu 2,100 cp PVA. Ông Thái Bá Tuấn – Thành viên HĐQT kiêm Phó giám đốc CTCP Xây dựng điện Vneco 9 (HNX: VE9) đăng ký bán 40,000 cp trong số 83,322 cp sở hữu, từ ngày 31/05 đến ngày 26/07. Bà Đinh Thu Ngân, con ông Đinh Văn Bích - Chủ tịch HĐQT CTCP Dược phẩm Bến Tre (HNX: DBT) không bán được cổ phiếu nào trong 10,000 cp đăng kýn. Giao dịch kết thúc vào ngày 23/05, số cổ phiếu của bà Ngân vẫn là 30,000 cp. Bà Đinh Thị Thủy - Ủy viên HĐQT Tổng CTCP Dung dịch Khoan và Hóa phẩm Dầu khí (HNX: PVC) đã bán 4,500 cp từ ngày 07/05 đến ngày 10/05. Kết thúc giao dịch, số cổ phiếu của bà Thủy còn 88 cp. Bà Lê Thị Diệu Trang, người có liên quan đến ông Phạm Trung Lân - Thành viên HĐQT CTCP Xây dựng điện Vneco 9 (HNX: VE9) đã bán hết 5,400 kể từ ngày 21/05.