Giao dịch cổ phiếu PVV, Đầu tư Khoáng sản Bắc Trung Bộ bị phạt 60 triệu đồng

Gốc
(NDH) Lý do chịu phạt là do không báo cáo cho UBCKNN và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu

Ngày 22/7/2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 623/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với và Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Bắc Trung Bộ.

Theo đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Bắc Trung Bộ bị phạt 60 triệu đồng do không báo cáo cho UBCKNN và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Cụ thể, ngày 21/01/2015, Công ty cổ phần Đầu tư Khoáng sản Bắc Trung Bộ đã thực hiện bán 330.900 cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex – PVC, mã chứng khoán: PVV, dẫn đến thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex – PVC (giảm từ 13,33% xuống 12,23%) và ngày 9/02/2015, Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Bắc Trung Bộ thực hiện mua 39.700 cổ phiếu PVV, dẫn đến thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex – PVC (tăng từ 12,9% lên 13,03%) nhưng không thực hiện báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội).

Bình Minh

Tin nóng

Tin mới