Giao dịch tăng mạnh, chứng khoán tiếp tục đi lên

NDĐT – VN-index hôm nay tiếp tục tăng hơn 9 điểm, chỉ số Hastc cũng tăng mạnh gần bốn điểm. Khối lượng và giá trị giao dịch trên cả hai sàn đều tăng cao, lượng dư mua còn rất lớn, trong khi bên dư bán gần như trống trơn.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=125668&sub=57&top=38