Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Giao dịch trái phiếu tăng mạnh: Có cơ hội cho cổ phiếu?

Gốc

Hanoinet - Trái phiếu thường được coi là "hầm trú bom" trong điều kiện TTCK đi xuống, đặc biệt là TP chính phủ. Tuy nhiên, TP cũng có rủi ro. Thứ nhất là rủi ro lãi suất. Giá TP thường biến động ngược chiều với lãi suất (trừ loại TP có lãi suất thả nổi): Lãi suất tăng thì giá TP giảm và ngược lại.

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=11&NewsId=65877