Giáo dục, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ an ninh mạng được pháp luật quy định như thế nào?

Gốc
Bạn đọc Lê Văn Tung ở phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, việc giáo dục, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ an ninh mạng được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Điều 33, Luật An ninh mạng, cụ thể như sau:

1. Nội dung giáo dục, bồi dưỡng kiến thức an ninh mạng được đưa vào môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong nhà trường, chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo quy định của Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.

2. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với bộ, ngành có liên quan tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ an ninh mạng cho lực lượng bảo vệ an ninh mạng và công chức, viên chức, người lao động tham gia bảo vệ an ninh mạng. Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ an ninh mạng cho đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

* Bạn đọc Vũ Thị Thư ở thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội hỏi: Hình thức và phân loại tổ chức khoa học và công nghệ được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Điều 9, Luật Khoa học và Công nghệ, cụ thể như sau:

1. Hình thức của tổ chức khoa học và công nghệ:

a) Tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tổ chức dưới hình thức viện hàn lâm, viện, trung tâm, phòng thí nghiệm, trạm nghiên cứu, trạm quan trắc, trạm thử nghiệm và hình thức khác do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định;

b) Cơ sở giáo dục đại học được tổ chức theo quy định của Luật Giáo dục đại học;

c) Tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ được tổ chức dưới hình thức trung tâm, văn phòng, phòng thử nghiệm và hình thức khác do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định.

2. Tổ chức khoa học và công nghệ được phân loại như sau:

a) Theo thẩm quyền thành lập, tổ chức khoa học và công nghệ gồm các loại quy định tại khoản 1 Điều 12 của luật này;

b) Theo chức năng, tổ chức khoa học và công nghệ gồm tổ chức nghiên cứu cơ bản, tổ chức nghiên cứu ứng dụng, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ;

c) Theo hình thức sở hữu, tổ chức khoa học và công nghệ gồm tổ chức khoa học và công nghệ công lập, tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập, tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài.

QĐND

Nguồn QĐND https://www.qdnd.vn/phap-luat/luat-su-cua-ban/giao-duc-boi-duong-kien-thuc-nghiep-vu-an-ninh-mang-duoc-phap-luat-quy-dinh-nhu-the-nao-654503