Giáo dục, cảm hóa 866 đối tượng hoàn lương

Gốc
QĐND - Thực hiện chương trình phối hợp giữa Tỉnh đoàn và Công an tỉnh Đồng Nai, từ năm 2011 đến nay, hai đơn vị đã tổ chức giáo dục, cảm hóa được 866 đối tượng hoàn lương. Trong đó, hơn 200 đối tượng sau khi mãn hạn tù đã được “Quỹ doanh nhân với an ninh trật tự” cho vay gần 4 tỷ đồng để phát triển, mở rộng sản xuất, kinh doanh. Hai đơn vị cùng tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, vận động “3 không với ma túy” tại địa bàn dân cư có đông thanh niên sinh sống, góp phần ngăn chặn các tệ nạn xã hội. Đến nay, Đồng Nai đã thành lập được 430 đội thanh niên xung kích, tổ hòa giải và đội dân phòng với hơn 12.000 lượt người tham gia, nhằm duy trì an ninh trật tự, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy.

HUY VĂN

Tin nóng

Tin mới