Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Giáo dục hướng nghiệp học sinh khiếm thính ở Đác Lắc

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Đác Lắc (trước đây là Trường dạy trẻ khuyết tật Hy Vọng tỉnh Đác Lắc) thực hiện "Dự án giáo dục hướng nghiệp học sinh khiếm thính".

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=134565&sub=74&top=41